Privacy policy - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật của Waku Waku Today được cập nhật vào ngày 6 tháng 7 năm 2021.


Giới thiệu

VAND.INC (từ đây về sau gọi là “Công ty”) hiểu được tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của người dùng. Ngoài việc tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân cũng như luật pháp và quy định khác, Chính sách quyền riêng tư này (từ đây về sau gọi là “Quyền riêng tư”), sẽ được công khai nhằm đảm bảo việc xử lý dữ liệu một cách thận trọng và bảo mật đúng cách thông tin cá nhân của người dùng.

1. Thu thập thông tin cá nhân

Công ty sẽ thu thập các thông tin cá nhân của người dùng (như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, giới tính, nghề nghiệp, ngày sinh, vân vân) trong phạm vi cần thiết để nhằm cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Người dùng có quyền quyết định việc cung cấp hay không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, nếu bạn không cung cấp các mục thông tin cần thiết, bạn có thể không nhận được một số dịch vụ nhất định.
Thông tin cá nhân mà Công ty thu thập có thể sử dụng cho tất cả các dịch vụ mà Công ty cung cấp.
Ngoài ra, Công ty sẽ nêu rõ mục đích sử dụng trước khi lấy thông tin cá nhân của người dùng hoặc sẽ nêu rõ mục đích sử dụng nếu không được nêu rõ trước đó.

2. Sử dụng thông tin cá nhân

Công ty sẽ sử dụng thông tin cá nhân đã được thu thập trong phạm vi cần thiết để đạt được các mục đích sử dụng của dịch vụ. Công ty sẽ chỉ sử dụng thông tin khi được sự đồng ý của người dùng, bao gồm cả trường hợp thông tin cá nhân được sử dụng cho các mục đích khác với mục được chỉ định dưới đây:

 • Đề xuất, bán hoặc cung cấp sản phẩm, dịch vụ và hỗ trợ cho người dùng
 • Đưa ra đề xuất liên quan đến tổ chức sự kiện, dịch vụ, sản phẩm của Công ty và các công ty đối tác
 • Nhận dạng người dùng, xác thực người dùng
 • Trả lời các yêu cầu và thắc mắc từ người dùng
 • Yêu cầu hỗ trợ trong bảng khảo sát, theo dõi và đánh giá sản phẩm, dịch vụ
 • Thực hiện các chiến dịch và trao quà tặng
 • Các liên hệ liên quan đến hợp đồng, kinh doanh và sử dụng dịch vụ
 • Cải thiện sản phẩm và dịch vụ, phát triển sản phẩm và dịch vụ mới
 • Thông tin truyền thông và tài liệu sản xuất
 • Khảo sát, thống kê và phân tích xu hướng sử dụng
 • Bảo trì, cải thiện hệ thống và xử lý sự cố
 • Phân phối và hiển thị quảng cáo, nội dung dựa trên lịch sử hoạt động, thông tin thuộc tính, thông tin thiết bị và thông tin vị trí
 • Thông báo thông tin về sản phẩm và dịch vụ, vân vân hoặc thông tin quảng cáo mà Công ty chúng tôi không phải công ty quảng cáo.
 • Khi pháp luật yêu cầu

Ngoài ra, Công ty sẽ sử dụng dữ liệu thống kê đã được xử lý không có bất cứ giới hạn nào miễn là các cá nhân không thể được xác định.

3. Hạn chế mục đích sử dụng thông tin

 1. Công ty sẽ không xử lý thông tin cá nhân để đạt được mục đích sử dụng trước khi chuyển nhượng mà không nhận được sự đồng ý trước của người đó, kể cả trong trường hợp Công ty có được thông tin cá nhân do tiếp quản công ty có kinh doanh xử lý thông tin cá nhân bằng việc sáp nhập hay bất cứ lý do nào khác, hoặc thông tin cá nhân khi vượt quá phạm vi cần thiết đã đề cập trong điều khoản trước (Điều 2).
 2. Phần được đề cập trước không được áp dụng cho các trường hợp sau:
 • Khi pháp luật yêu cầu
 • Khi cần thiết để bảo vệ tính mạng, cơ thể hoặc tài sản của cá nhân và rất khó để có được sự đồng ý của người đó
 • Khi cần thiết để cải thiện sức khoẻ cộng đồng hoặc thúc đẩy sự phát triển của trẻ em và rất khó để có được sự đồng ý của người đó
 • Khi cần hợp tác với tổ chức quốc gia, chính quyền địa phương hoặc một cá nhân đã được ủy thác để thực hiện các công việc theo quy định của pháp luật và các quy định khác; và khi có được sự đồng ý của người này sẽ cản trở việc thực hiện các vấn đề liên quan

4. Chia sẻ thông tin cá nhân cho bên thứ ba

Công ty có thể sẻ ủy thác cho bên thứ ba xử lý tất cả hoặc một phần thông tin cá nhân để đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động một cách thuận lợi.
Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc điều tra nghiêm ngặt với bên thứ ba và ký kết hợp đồng liên quan đến việc xử lý thông tin cá nhân và tiến hành giám sát phù hợp để thông tin cá nhân được ủy thác được quản lý một cách an toàn.
Ngoài những điều trên, Công ty có thể chia sẻ thông tin cá nhân cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau:

 • Khi có sự đồng ý của người dùng về chia sẻ thông tin
 • Khi cần thiết phải tiết lộ và chia sẻ thông tin để cung cấp được các sản phẩm và dịch vụ mà người dùng mong muốn
 • Khi một công ty tiến hành kinh doanh thay mặt Công ty chúng tôi và yêu cầu thông tin nhằm mục đích cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho người dùng
 • Khi Công ty nhận được một cuộc điều tra chính thức từ tòa án, cảnh sát hoặc tổ chức công cộng khác
 • Khi hành động của người dùng trên trang web của chúng tôi được coi là cần thiết để bảo vệ quyền, tài sản hoặc dịch vụ của công ty chúng tôi và những người dùng khác
 • Khi có nhu cầu khẩn cấp hoặc nguy hiểm sắp xảy ra đối với tính mạng, cơ thể và tài sản của con người

5. Quản lý an toàn thông tin cá nhân

Công ty sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết và phù hợp để ngăn chặn rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân nhằm xử lý và quản lý an toàn thông tin.

6. Tiết lộ thông tin cá nhân

Khi có bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến việc tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng hoặc người đại diện của người đó, Công ty sẽ sắp xếp trả lời trong một khoảng thời gian hợp lý, trừ các trường hợp sau đây:

 • Khi có nguy cơ gây tổn hại đến tính mạng, cơ thể, tài sản hoặc các quyền và lợi ích khác của người dùng hoặc bên thứ ba
 • Khi có nguy cơ có thể gây cản trở đáng kể cho các hoạt động kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp
 • Khi vi phạm pháp luật

7. Điều chỉnh thông tin cá nhân

Khi Công ty nhận được yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung, xoá hoặc từ chối sử dụng (từ đây về sau gọi là “Thông tin sửa đổi”) về thông tin cá nhân của người dùng từ người đó hoặc người đại diện, Công ty sẽ tiến hành thực hiện các khảo sát cần thiết trong thời gian hợp lý về phạm vi cần thiết để đạt được mục đích sử dụng. Dựa vào kết quả đó, Công ty sẽ tiến hành điều chỉnh thông tin.

8. Chấm dứt sử dụng

Khi Công ty xử lý dữ liệu để nhận dạng người dùng từ chính người dùng hoặc người đại diện của người đó vi phạm các quy định tại Điều 16 được nêu trong Luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân. Hoặc khi Công ty được yêu cầu xoá hoặc ngừng sử dụng dữ liệu cá nhân được lưu lại vì dữ liệu đó vi phạm các quy định tại Điều 17 của Luật trên, Công ty sẽ tiến hành điều tra cần thiết mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào và đưa ra các biện pháp thích hợp dựa trên kết quả điều tra.

9. Bảo mật

Để bảo mật thông tin cá nhân khỏi sự truy cập trái phép của bên thứ ba, khi người dùng cung cấp thông tin cá nhân thông qua trang web của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng phương pháp mã hóa tiêu chuẩn có tên là SSL (viết tắt của Secure Socket Layer, được dịch là Lớp cổng bảo mật). Các thông tin cá nhân mà Công ty cho là cần thiết sẽ được bảo mật bằng mã hóa SSL.
Ngoài ra, thông tin cá nhân được quản lý chặt chẽ dựa trên các tiêu chuẩn quản lý theo quy định của Công ty và việc truy cập, mất mát, phá hủy, giả mạo, rò rỉ, nhiễm vi rút, vân vân của thông tin cá nhân được ngăn chặn bằng cách thiết lập tường lửa và các biện pháp chống vi rút.

10. Về Cookies

Các trang web và dịch vụ do Công ty vận hành có thể gửi cookies (từ đây về sau gọi là “cookies”) đến thiết bị của người dùng.
Cookies là một cơ chế cho phép lưu trữ tạm thời thông tin trong thiết bị của người dùng và sau đó người dùng được xác định dựa trên dữ liệu mỗi lần khi người dùng truy cập.
Các dịch vụ chúng tôi cung cấp được cho là có sử dụng cookies. Do đó, nếu bạn không cho phép sử dụng cookies, bạn có thể không nhận được một số dịch vụ của chúng tôi.
Người dùng có thể tự cài đặt trong trình duyệt của mình để cho phép việc sử dụng cookies hay không. Vui lòng kiểm tra cài đặt nếu cần thiết. Trừ khi người dùng từ chối sử dụng cookies trong cài đặt trình duyệt của mình, người dùng sẽ được cho rằng là đã đồng ý và chấp nhận việc sử dụng cookies.

11. Nhật ký truy cập

 • Trên trang web của chúng tôi, các dữ liệu của cá nhân truy cập sẽ được ghi lại dưới dạng lịch sử truy cập (từ đây về sau gọi là “Nhật ký truy cập”). Nhật ký truy cập bao gồm tên miền, địa chỉ IP của người dùng truy cập, loại trình duyệt, thời gian truy cập, vân vân. Tuy nhiên nó thường không chứa thông tin nhận dạng người dùng. Nhật ký truy cập này được sử dụng cho mục đích phân tích thống kê và bảo trì, sử dụng trang web. Và nhật ký truy cập sẽ không được sử dụng cho bất cứ mục đích nào khác.
 • Trên một số trang của trang web của chúng tôi có chứa dịch vụ thu thập và phân tích nhật ký truy cập bằng Web beacon và cookies. Trong trường hợp này, Web beacon gửi dữ liệu truy cập đến máy chủ phân tích và bộ sưu tập nhật ký của nhà cung cấp dịch vụ được nhúng vào trang. Khi người dùng truy cập vào trang, nhật ký truy cập ẩn danh được ghi lại trong máy chủ sẽ được liên kết đến Web beacon. Đồng thời, cookies liên quan đến Web beacon được ghi lại và gửi đến máy tính của người dùng. Khi vô hiệu hóa cookies, Web beacon với cookies sẽ bị ngắt kết nối và có thể hạn chế bạn sử dụng một phần hoặc tất cả dịch vụ của chúng tôi.

12. Truyền dữ liệu ra bên ngoài và đơn vị thu thập thông tin

Công ty sử dụng 「Google Analytics」cho khảo sát về trạng thái sử dụng của người dùng và thu thập thông tin nhằm mục đích thống kê. Google Analytics sử dụng cookies để thu thập thông tin, không bao gồm thông tin nhận dạng của người dùng. Vui lòng kiểm tra chi tiết để biết thêm về việc sử dụng thông tin người dùng được thu thập.
Tham khảo: Trang web chính thức của www.google.com/analytics/

13. Thông tin liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi, ý kiến, khiếu nại hoặc yêu cầu nào khác liên quan đến việc xử lý thông tin người dùng, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ bên dưới:

 • Liên hệ bằng thư

Tầng 5, Eclat Shibuya Building
3-6-2 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
VAND.INC
Đến: Bộ phận phụ trách Quyền riêng tư

Privacy Policy

Waku Waku Today Privacy Policy was updated on July 6, 2021.


Introduction

VAND.INC (hereinafter referred to as “Company”) shall acknowledge the importance of thorough protection of personal information. In order to comply with the guidelines for personal information protection along with other laws and regulations, the Company shall publish this Privacy Policy (hereinafter referred to as “Privacy Policy”) to ensure the proper handling of personal information.

1. Personal information we collect

The company shall collect personal information (name, address, phone number, email address, gender, occupation, date of birth, etc.) to the extent necessary to provide our services. It is your voluntary decision to provide us with your personal information. However, if you refuse to provide our services with certain required data, you may not be able to use certain parts of our services.
Personal information the Company have collected may be used for all the services we provide.
In addition, the purpose of use of your personal information shall be indicated before collecting personal information or after if it is not clearly specified in advance.

2. How we use personal information

The Company use collected personal information to the extent necessary to achieve our purpose of use. In any case where personal information shall be used for other than purposes mentioned below, the Company will obtain consent from the persons before using the information.

 • Propose, sell or provide support, products, services to users
 • Provide proposals regarding events, services, products of the company and our partners.
 • User identification, user authentication
 • Respond to requests and inquiries from users
 • Request for support in questionnaires, monitor and evaluation of products and services
 • Carry out campaigns and delivery gifts
 • Other contacts regarding contracts, business and service usage
 • Develop new products and services as well as improve products and services
 • Media information and materials production
 • Research, do statistics and analyse usage trends
 • Respond to bugs, improve and maintain the system
 • Distribute and display contents, advertisements, etc. based on action history, location information, device information and attribute information
 • Announcement of information regarding the products, services or advertising information when advertiser company is not our Company
 • Required by laws

In addition, the Company shall use processed statistical data with no restrictions as long as the individuals cannot be identified.

3. Purpose restriction on information use

 1. The Company shall not handle personal information when it exceeds the necessary scope to achieve purpose of use as mentioned in the preceding article (Article 2) without obtaining the prior consent of the person. In case the Company has acquired personal information as a result of taking over the company whose business is handling personal in a merger and otherwise, the Company shall not handle personal information beyond the scope necessary to achieve the purpose of use of the personal information concerned before the succession without obtaining the prior consent of the person.
 2. The preceding paragraph shall not apply to the following cases:
 • When required by laws
 • When it is necessary for protection of life, body or property of an individual and it is difficult to obtain the consent of the person.
 • When it is especially necessary to improve public health or promote the healthy growth of the children and it is difficult to obtain the consent of the person.
 • When it is necessary for cooperating with national institution, a local government or an individual has been entrusted to execute the affairs prescribed by laws and regulations and in which obtaining the consent of the person is about to impede the execution of the affairs concerned.

4. How we share personal information with third party

The Company shall entrust the third party to handle all or a part of personal information to make the business run smoothly.
In that case, the Company shall conduct a strict investigation of the third party. In order to ensure the entrusted personal information is safely managed, the Company shall conclude contracts and conduct appropriate supervision.
In addition to what is mentioned in the preceding paragraph, the Company shall disclose personal information to third parties in the following cases:

 • When the consent for personal information is obtained
 • When it deemed necessary to disclose and share information in order to provide products and services which users desire
 • When a company conducts business on behalf of our Company requires information in order to provide products and services to users.
 • When the Company receives a formal inquiry based on laws and regulations from public institutions as court and police.
 • When the user’s action on our website deemed necessary to protect the rights, property or services of the Company or other users.
 • When there is an urgent need or imminent danger to life, body or property.

5. How we protect personal information

The Company shall take necessary and proper measures for the prevention of leakage, loss or damage, and for other security control of the personal information.

6. How we disclose personal information

When there is any request regarding disclosure of personal information of users from the person or the person’s representative, the Company shall respond in a reasonable period of time, except the following cases:

 • When it may cause damages to life, body, property and other rights of third parties and the person.
 • When it may cause significant hindrance to the proper operation of the business.
 • When it may violate the laws and regulations.

7. How we correct personal information

When the Company receive request for correction, addition, deletion or refusal of use (hereinafter referred to as “Correction”) of the personal information of the user from the person or the person’s representative, the Company shall conduct an investigation in a reasonable and necessary period of time to the extent necessary to achieve the purpose of use of the personal information. Based on the results, the Company shall correct the personal information.

8. Termination of use

When the Company handles data used for user identification from the person or the person’s representative in violation of the provision of Article 16 stated in the Personal Information Protection Law, or when the Company is requested to delete or stop the use of retained personal data in violation of provision of Article 17 of the Act, the Company shall conduct an investigation without delay and make appropriate responses based on the results.

9. Security

In order to protect information from unauthorized access by third parties, the Company shall encrypt the personal information provided through our website by an industry standard encryption method called SSL (Secure Socket Layer). The company shall protect personal information which deemed necessary by SSL encrypted communications and strive to ensure the safety of information.
In addition, the company shall strictly manage the personal information based on our management standards. We are taking preventive measures to protect information from access, loss, destruction, falsification, leakage, virus infection by firewalls and anti-virus settings.

10. Cookies

Sites and services operated by the Company may send cookies (hereinafter referred to as “cookies”) to user’s computer.
Cookies is a mechanism that allows to temporarily store specific information in user’s device and then identifies users based on the saved data every time the user accesses.
Our provided services are assumed to use cookies. Thus, when the use of cookies is not allowed in your device, some of our services may not be available.
The use of cookies can be allowed or not allowed by settings in the user’s browser. Please kindly check the settings if it is necessary. Unless the user refuses the use of cookies in the settings of the user's browser, it is assumed that the user has accepted the use of cookies.

11. Access Log

 • Our website shall record the information of individual who has accessed in the form of access history (hereinafter referred to as “access log”). The access log includes domain name, IP address, types of browsers, access date of user’s access. However, it usually does not contain information which can identify a person. Those access logs are used for website maintenance and statistical analysis purposes only. They shall not be used for any other purposes.
 • Some pages of our websites contain access log collection and analysis services which use Web beacons and cookies. In this case, Web beacon for sending access information to log collection of service provider and analysis server is embedded in the page. When the user visits specific pages, anonymous access log is recorded in the server linked from Web beacon. At the same time, cookies related to Web beacon shall be sent to user’s computer. By disabling cookies, Web beacons and cookies will be disconnected. As a result, you may not be able to use all or parts of our services.

12. External transmission, information collection module

The Company use「Google Analytics」for the purposes of researching status of user’s use and obtaining statistical usage information. Google Analytics uses cookies to collect user information which does not contain individual identification’s information. Please kindly check for details regarding the use of collected user information.
Reference:Google Analytics Official Website www.google.com/analytics/

13. Contact us

If you have any questions, comments or complaints about our Privacy Policy, please contact us at the address below:

 • By mail

Eclat Shibuya Building 5th floor
3-6-2 Shibuya, Shibuya-ku, Tokyo
VAND.INC
To: Privacy Department

プライバシーポリシー

Waku Waku プライバシーポリシーは2021年7月6日に更新されました。


はじめに

株式会社ヴァンド(以下「当社」といいます)は、個人情報の重要性を認識し、その保護の徹底をはかるため、個人情報の保護に関する指針、その他の法令等を遵守するとともに、このプライバシーポリシー(以下「本プライバシーポリシー」といいます)を公開し、個人情報の適切な取り扱いを実現いたします。

1.個人情報の取得について

当社のサービスの情報を提供するために必要な範囲で利用者の個人情報 (氏名、住所、電話番号、eメールアドレス、性別、職業、生年月日等の情報) を取得いたします。当社に個別の個人情報を提供するか否かは利用者の任意とします。ただし、当社のサービスにおいておそれぞれ必要となる項目を入力いただかない場合は、特定のサービスを受けられない場合があります。
当社は、取得した利用者の個人情報を、当社が提供するそれぞれのサービス等において相互に利用することがあります。
また、当社は、利用者の個人情報を取得しようとする場合または取得した場合、その利用目的を事前に明示していないときは、利用目的を利用者に明示するものとします。

2.個人情報の利用について

当社は、個人情報を以下の利用目的の達成に必要な範囲内で、利用いたします。以下に定めのない目的で個人情報を利用する場合、あらかじめ利用者の同意を得た上で行ないます。

 • 利用者への商品・サービス・サポートの提案、販売または提供
 • 当社および当社の提携事業者の商品・サービス・イベント等に関する案内
 • 利用者への本人確認、本人認証
 • 利用者からの問い合わせや依頼事項への対応
 • アンケートや商品・サービスの評価モニターの協力依頼
 • キャンペーンの実施およびプレゼントの送付
 • 契約の履行、取引、サービス利用にかかわる諸連絡
 • 商品、サービスの改善、新規商品・サービスの開発
 • 取材先の情報と制作素材
 • 利用動向の調査・統計・分析
 • システムの維持・改善、不具合対応
 • 属性情報・端末情報・位置情報・行動履歴に基づく広告・コンテンツ等の配信・表示
 • 商品・サービスに関する情報等または当社以外の事業者が広告主となる広告情報等の告知
 • 法令に基づく場合

なお、個人を識別できないように加工した統計データについては、当社は何ら制限なく利用できるものとします。

3.利用目的による制限

 1. 当社は、あらかじめご本人の同意を得ないで、前条(2条)の利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取扱うことはありません。また、当社が合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめご本人の同意を得ないで、当該個人情報にかかる承継前の利用目的の達成に必要な範囲を超えて当該個人情報を取扱うことはありません。
 2. 次の場合は、前項の適用はありません。
 • 法令に基づく場合
 • 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
 • 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることが困難であるとき
 • 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、ご本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

4.個人情報の第三者への提供

当社は、業務を円滑に遂行するため、個人情報の取り扱いの全部または一部を第三者に委託する場合があります。
その場合は当該第三者について厳正な調査を行い、取り扱いを委託した個人情報の安全管理が図られるよう、個人情報の取り扱いに関する契約の締結や適切な監督を行います。
上記に加えて当社は、以下の場合に個人情報を第三者に開示することがあります。

 • 情報開示について利用者の同意がある場合
 • 利用者が希望する商品・サービスを提供するために、情報の開示や共有が必要と認められる場合
 • 利用者に商品・サービスを提供する目的で、当社からの委託を受けて業務を行う会社が情報を必要とする場合
 • 裁判所や警察等の公共機関から、法令に基づく正式な照会を受けた場合
 • 当社のウェブサイト上での利用者の行為が、当社または他の利用者の権利、財産またはサービス等を保護するために必要と認められる場合
 • 人の生命、身体および財産等に対する差し迫った危険があり、緊急の必要性がある場合

5.個人情報の安全管理について

当社は、取り扱う個人情報の漏洩、滅失またはき損の防止その他の個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じます。

6.個人情報の開示について

当社は、利用者本人またはその代理人から、利用者本人の個人情報の開示についての請求があったときは、次の各号の場合を除き、合理的な期間でご回答いたします。

 • 利用者本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合
 • 当社の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
 • 法令に違反することとなる場合

7.個人情報の訂正等について

当社は、利用者本人またはその代理人から利用者本人の個人情報につき、内容の訂正、追加、削除または利用拒否 (以下「訂正等」といいます) の申出があった場合には、個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内において、合理的かつ必要な期間で調査を行い、その結果に基づき、当該個人情報の内容の訂正等をおこないます。

8.利用停止等

当社は、利用者ご本人またはその代理人から、当該利用者本人が識別されるデータが、個人情報保護法第16条の規定に違反して取り扱われている、または、同法第17条の規定に違反して取得されたものであるとして、当該保有個人データの利用の停止または消去を求められた場合には、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、適正な対応を行います。

9.セキュリティについて

当社のウェブサイトを通じて個人情報を提供いただく際には、当社は、個人情報を第三者による不正アクセスから守るため、SSL(Secure Sockets Layer)という業界標準の暗号方式を使用して暗号化を行っています。当社で必要と判断した個人情報は、SSL暗号化通信により保護し、安全性の確保に努めます。
また、個人情報は、当社所定の管理基準に基づき厳重に管理し、ファイヤ・ウォールの設置・ウィルス対策の整備等により、個人情報へのアクセス、紛失、破壊、改ざん、漏洩、ウィルス感染等の防止策を講じています。

10.クッキーについて

当社が運営するサイトやサービスは、ユーザーのコンピュータにクッキー(以下「cookie」といいます)を送信することがあります。
cookieとは、特定の情報を利用者の利用する通信機器に一時的にデータとして保持させ、接続の度にそのデータを基に利用者を識別させる仕組みをいいます。
当社では、cookieの利用を前提としたサービスを提供しています。そのため、cookieの利用を許可しない場合、当社の一部のサービスを受けられないことがあります。
cookieの利用を許可するかどうかは、利用者のブラウザで設定できます。必要に応じて設定を確認してください。利用者がご自身のブラウザの設定によってcookieの送受信を拒否しない限り、利用者がcookieの送受信を了承しているものとみなします。

11.アクセスログについて

 • 当社のウェブサイトでは、アクセスされた方の情報をアクセス履歴 (以下「アクセスログ)といいます) という形で記録しています。アクセスログは、アクセスされた利用者のドメイン名やIPアドレス、使用しているブラウザの種類、アクセス日時などが含まれますが、通常は個人を特定できる情報を含むものではありません。これらのアクセスログはウェブサイトの保守管理や利用状況に関する統計分析のために活用されますが、それ以外の目的で利用されることはありません。
 • 当社のウェブサイトの一部のページでは、Webビーコンとクッキーを使用したアクセスログの収集・分析サービスが導入されています。この場合、サービスプロバイダのログ収集・分析サーバにアクセス情報を送信するためのWebビーコンがページに埋め込まれており、利用者が当該ページを閲覧すると、Webビーコンからリンクされたサーバに匿名のアクセスログが記録され、また、同時にWebビーコンと関連づけられたクッキーが利用者のコンピュータに送信されます。クッキーの機能を無効にすることにより、Webビーコンとクッキーとは関連づけられなくなりますが、当社のサービスの全部または一部がご利用いただけなくなることがあります。

12.外部送信、情報収集モジュールの有無

当社は、利用者の利用状況調査等のために「Google Analytics」を用い、統計的な利用情報を取得しています。Google Analyticsでは、cookieを使用して個人を識別する情報を含まない利用者情報を収集します。収集された利用者情報の使用等に関する詳細については、こちらをご確認ください。
参考:Google Analytics公式Webサイト www.google.com/analytics/

13.個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ窓口

ご意見、ご質問、苦情のお申出その他利用者情報の取扱いに関するお問い合わせについては、下記の窓口までお願い致します。

 • お手紙でのご連絡

エクラート渋谷ビル5階
東京都渋谷区渋谷三丁目6番2号
株式会社ヴァンド
個人情報保護担当宛

Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!