Thái Minh Thư - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Thái Minh Thư

Thái Minh Thư

 • 8

  Articles

 • 20

  Followers

 • 8

  Following

Hãy luôn bắt đầu bất kỳ một công việc nào đó bằng hai từ “ Đam mê”

 • Kyushu
 • Staying in Japan
 • English, Japanese, Vietnamese
 • Within 3 years
 • Travel, Study abroad
Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!