Du học - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Du học

Giỏi tiếng Nhật hơn mỗi ngày? Tại sao không?

ksspwhfue · Học tập

ksspwhfue ksspwhfue · Học tập · about 2 years ago

1
Điểm độc đáo của hệ thống chữ viết trong tiếng Nhật

Jun · Học tập

Jun Jun · Học tập · about 2 years ago

3
Đánh giá năng lực tiếng Nhật của bạn thông qua các kỳ thi!

Waku Waku · Học tập

Waku Waku Waku Waku · Học tập · about 2 years ago

2
Lạc lõng vào ngày đầu tiên xa nhà

A.J · Cuộc sống

A.J A.J · Cuộc sống · over 2 years ago

6
Mua điện thoại ở Nhật khó đến cỡ nào?

Rasheeq Islam · Cuộc sống

Rasheeq Islam Rasheeq Islam · Cuộc sống · over 2 years ago

1
Ba bước để tìm được việc làm thêm

Rasheeq Islam · Việc làm

Rasheeq Islam Rasheeq Islam · Việc làm · over 2 years ago

2

32 results

Displaying: 10

Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!