Văn hoá in Japan - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Văn hoá

Hướng dẫn nhanh gọn về Kaitenzushi

Kaitenzushi, theo nghĩa đen là "sushi xoay vòng", chắc chắn là một trong nhữn...

Kari Minobe Kari Minobe · Văn hoá · about 1 month ago

0
Mùa thu cửa Phật - Văn hoá đất cố đô: Chùa Sanjusangendo

Cùng với trải nghiệm lần đầu chép Bát Nhã Tâm Kinh tại chùa Toji, tôi đủ duyê...

Lyne Lyne · Văn hoá · 2 months ago

0

Latest

Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!