Việc làm in Japan - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Việc làm

"Xin thứ lỗi!" - Khi hành động thể hiện nhiều hơn lời nói

Bạn có chắc là mình hiểu rõ về ý nghĩa của những hành động của mình không?

Kevin Chan Kevin Chan · Việc làm · 9 days ago

0
Nét xã giao công sở Nhật Bản: Liệu bạn có đang vô tình thô lỗ mà không hề hay biết?

Có rất nhiều từ được sử dụng để mô tả về môi trường làm việc ở Nhật Bản - kỷ ...

Kevin Chan Kevin Chan · Việc làm · 25 days ago

0

Latest

Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!