Việc làm in Japan - Waku Waku

Explore, Experience
Enjoy Japan

Việc làm

Phong cách quản lý ở Nhật Bản

Trở thành một lãnh đạo người nước ngoài tại Nhật Bản.

Kevin Chan Kevin Chan · Việc làm · 2 months ago

0
"Xin thứ lỗi!" - Khi hành động thể hiện nhiều hơn lời nói

Bạn có chắc là mình hiểu rõ về ý nghĩa của những hành động của mình không?

Kevin Chan Kevin Chan · Việc làm · 4 months ago

0

Latest

Got something wrong on our system. Please reload and try again!
Success action!